Design studio 3128 — opening

October 18th, 2011
Дизайн студио 3128 — откриване / Design studio 3128 — opening
9 ноември 2010 — Откриване на първото студио за графичен дизайн и моделиране в Технически университет – София
11:00 до 16:00 часа — 3-ти блок, зала 3128, ТУ – София
с DJ сет от Eidosonic, прожекции от процеса по създаване на студиото, малка фото експресия, инфо
18:00 часа — 3-ти блок, зала 3201, ТУ – София
официално откриване, презентация, коктейл, парти, отворено за дебат, с DJ сет от Artone
В момент, в който университетите в България излизат с оплакване за ниско субсидиране за учебната година, ние сме горди с финализирането на първото студентско студио-ателие, изцяло финансирано от „Студентски съвет“ при ТУ София.
За проекта:
Първоначалната идея за дизайн студио започна като финансиран от нас /студентите на ТУ – София/ проект в едно пространство, предназначено за четалня в 14 бл. на общежитията на ТУ. След разрешението на Студентски общежития и столове /СОС/ започнахме реконструкция и редизайн на мястото, за да го пригодим за ателие по графичен дизайн и моделиране. След една година ремонт процесът беше спрян от университета, поради излизането на блока в основен ремонт, след който се очакваше мястото да бъде адаптирано като жилищна стая. Това ни върна в началото на идеята. Без място и финанси започнахме да търсим други начини да направим първото студио за студентите от инженерен дизайн. Пълното разбиране на нашата идея дойде от Студентски съвет. Те ни предложиха място и финанси, с които да превърнем нашата идея в реалност. Пространството на Студентски съвет беше съвсем различно от първото. Всичко трябваше да се направи отначало. На нас оставиха да решим функционалното преорганизиране, реконструкция, интериор, комуникационен дизайн и типография. Трябваше да поместим 3 процеса /графичен дизайн, чертане и моделиране/ в 15,3 кв.м. Всички мебели и пространствени елементи трябваше да бъдат компактни, мултифункционални и лесни за употреба.
> Повече за проекта
Организатори на инициативата, дизайн и реализация — Филип Лазаревски, Деница Тонева, Юлия Кючукова, Александър Богданов, Росен Такев, Елена Пейчева
спонсори — Студентски съвет при ТУ София, Домейн Бойар
снимки — Деси Чакърова, Данаил Стефанов
9 November 2010 — Opening of the first studio for graphic design and moulding in the Technical University – Sofia
11:00 – 16:00 — room 3128, TU – Sofia
DJ set by Eidosonic, video projection about the process of realisation of the studio, a little photo exhibition of the process, info
18:00 — room 3201, TU – Sofia
official opening, presentation, cocktail-party, open for discussion, DJ set by Artone
In a situation of low annual budget for all the universities in the country we are proud with the realisation of the first students’ studio for graphic design and moulding in the Technical University of Sofia.
About the project:
This studio started as a self financed idea from us – the students in the Technical University of Sofia. It all started in one of the dorm’s demolished reading rooms that we wanted to reconstruct and redesign into a studio for graphic design, technical drawing and moulding. After one year of renovation the place, the process was stopped by the university because of change in dorm’s plans. The room that we were renovating was changed into a regular room for students to live in. This brought us back to the beginning. Without a place and finances we had to search for new ways how to make the first studio for the students of Engineering design in the university. The full understanding about building the studio came from the University Student Council. They offered us place and finances to make our idea from blueprints into reality. The place from the Student Council was totally different from the first one. Everything had to be done from the beginning. The concept, reconstruction, furnishing, graphic design and typography were left for us to decide how it will be. We had to fit three processes /graphic design, technical drawing and moulding/ into 15,3 square meters. All the furniture and other elements had to be compact, simple, easy to use and multifunctional.
> More about the project
Organization, design and realisation — Filip Lazarevski, Denitsa Toneva, Yulia Kuchukova, Aleksandar Bogdanov, Rossen Takev, Elena Peicheva
Sponsors — TU Sofia Student Council, Domaine Boyar
Photos — Dessi Chakarova, Danail Stefanov

> Повече за проекта > More about the project