Artstudio Slanca

January 17th, 2012
артстудио Слънца / artstudio Slanca
Визуална идентичност и концепция, съвместен проект с Никола Минчев и Мариана Тонева.
Visual identity and concept, collaborative project with Nikola Minchev and Mariana Toneva.