wtaf program 2011

December 14th, 2011
Водна кула арт фест 2011 програма / The program for Water tower art fest 2011
Водна кула арт фест 2011 — международен фестивал за съвременно изкуство
Дизайн — Деница Тонева
Визуална идентичност на Водна кула арт фест — Постстудио
Water Tower Art Fest 2011 — International contemporary art festival
Design by Denitsa Toneva
Visual Identity Water Tower Art Fest by Poststudio