wtaf traveling exhibition 2011

December 14th, 2011
Печатни материали за Водна кула арт фест — пътуваща изложба 2011 / Print materials for the Traveling exhibition of Water Tower Art Fest 2011


Водна кула арт фест 2011 — международен фестивал за съвременно изкуство
Дизайн — Деница Тонева и Ния Пушкарова
Water Tower Art Fest 2011 — International contemporary art festival
Design by Denitsa Toneva and Nia Pushkarova